Slika d.o.o. Drenovski put 168, Rijeka tel. +385(0)51 619 013